Archive for mai, 2012

Seniorsaken vil ha ny klagenemnd.

 Seniorsaken i Norge, ønsker at det skal nedsettes en uavhengig granskningskomite for å undersøke   finansforetakenes markedsbearbeidelse og rådgivning.  De ønsker også en ny uavhengig klagenemnd. Investorgruppen 2011 støtter Seniorsaken. http://seniorsaken.no/seniorsaken-krever-offentlig-granskning-av-finanssektorens-radgivning/

Read More

Er Statsminister og politikere korrupte?

    Denne artikkelen hevder at det kan være så galt! Smøring er vel et mere liberalt uttrykk, men alvoret  i folks oppfatning av hva dette er gjør ikke forskjell på den faktiske betydningen av uttrykkene....

Read More

Acta-kunder har investert for milliarder.

«De kunder som har krav mot  Acta, har ingen grunn til å bli beroliget», sier Stein Hegdal,Investorgruppens advokat. «Dette er bekreftelse på masse dårlig adferd over lang tid», sier proffessor Tor Wallin Andreassen ved Handelsskolen...

Read More

Acta-kunder tilbys dumpingplass.

Artikkelen i Finansavisen, viser hvor «lett» det er å selge seg ut fra noen av Acta sine investerings produkt. Det var ikke mye snakk om «dumping» da vi gikk inn. http://www.hegnar.no/bors/article678256.ece

Read More

Trine Skei Grande; «dette er å stjele penger fra folk».

Hva skal vi da si om Acta sine lovbrudd mot forbrukere i 7 år? Finanstilsynet selv sier at de har avdekt lovbrudd helt tilbake til 2005. Dette kan vel også kalles «å stjele penger...

Read More

Burde Acta få foretaksbot, som tilfalt kunder som føler seg lurt?

Det bør abolutt vurderes, utfra lignende sak innen asfaltering. (NCC Asfalt og Veidekke). Det er faktisk på grunnlag av kundeopplysninger at Finanstilsynet klarer å avdekke alle ulovligheter i Acta, helt fra 2005 – 2012. ...

Read More

Har Finanstilsynet noe å lære av Arbeidstilsynet?

Ut fra denne artikkelen, så reagerer Arbeidstilsynet etter ett (1) år. En bot på 1,4 mill pr. uke er konsekvensene dersom ISS ikke følger påleggene fra tilsynet.  Acta har fått holdt på i 7...

Read More

Av med silkehanskene.

Det mener Tom Staavi i Dine Penger i denne  leder-artikkelen. Vi kan bare applaudere. http://tomstaavi.vgb.no/2012/01/12/av-med-silkehanskene/

Read More

FBI gransker ikke Acta.

Det kan vi glemme. FBI fatter tydligvis interesse for finanshuset JPMorgan i USA. Bør kanskje Økokrim se litt nærmere på metodene i finanshuset Acta? http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/JPMorgan-granskes-av-FBI-2974856.html

Read More

Kundene er flau over å være kunde hos Acta

Det er faktisk styreleder Alfred Ydstebø i Acta, som selv uttaler dette i artikkelen. Navigea Securities skal nå etter hvert ta over Acta-navnet, og da håper Acta at all kritikk vil forstumme. Mulig det…….....

Read More