Archive for mai, 2012

Norsk Høyesterett sliter med habilitet.

  Eller retter sagt; «rettsstaten Norge sliter».  Det er faktisk sannheten.  I denne artikkelen vises det i sin fulle bredde, hvilke utfordringer det Norske samfunnet har med rettsikkerheten. Vi har over lang tid sagt...

Read More

Regjeringen ødelegger for Acta?

Neppe!  Acta ødelegger for seg selv.   Bare les siste avsnitt i denne artikkelen, så ser dere hva tidligere adm. dir. Simen Mørdre hevder. At de som ikke følger det nye lovverket (MIFID), vil få...

Read More

Acta-topp bøyer av og innrømmer feil.

Dette står å lese i året 2008.  Acta fikk mye kritikk for sin oppsøkende virksomhet på aldershjem. Vi vet også at selgere fra Acta oppsøkte sanitetshjem, og i ett tilfelle tilbød de kr.300,- pr....

Read More

Acta hadde ikke dårlig samvittighet i 2006.

Nei og det har de vel ikke enda. Les artikkelen fra dette tidsskriftet, og bedømm selv.  Acta foretar altså 3000 kundemøter pr. uke. En rådgiver tjente hele 10 mill NOK i 2006.  Kanskje etter hvert...

Read More

Informasjon til Investorgruppens medlemmer.

Fredag kveld 11.mai 2012, ble det sendt to mailer til alle gruppens medlemmer. Den eine mailen viser det svaret vi fikk fra Finastilsynet, angående kundeforhold til Navigea Securities kontra Acta Asset Managment as.   Oppfordrer hvert...

Read More

ENORME bonuser til Acta-toppene.

Her ser vi hvor grovt enkelte i Acta systemet har tatt for seg!!!  Vi håper at de har en særdeles besk smak i munnen, når de etter hvert opplever hvor hardt enkelte kunder sliter. ...

Read More

Acta vil unngå rettsalen.

Ut fra det som står her, og hvis Acta mener det de sier, burde de komme på banen svært så fort. Det er flere kunder som opplever sine klager til Acta, som lite hensiktsmessig....

Read More

Acta Kapital ble avskiltet

Opplysningen er for så vidt ikke ny. Men det kan være greit å ha uttalelsene til Acta i minne. Her ser vi at de lover at vi som kunder skal få en god oppfølging...

Read More

Forbrukerombudet retter sterk kritikk til Acta i 2006.

Dette viser at alt i 2006 var der sterke synspunkt og kritikk av markedsføringen på enkelte produkt, presentert og tilbydt av Acta.   http://www.forbrukerombudet.no/asset/2425/1/2425_1.pdf

Read More

Acta taper penger daglig. Men det gjorde de ikke i 2006 – 2007.

Denne artikkel står å lese i NA24. At et selskap taper penger, er ikke hyggelig for noen. Selv ikke for kunder som føler seg rundlurt av Acta, og Actas ansatte.  Når en så legger...

Read More