Archive for juni, 2012

En helsvart dag .

Dine Penger og Tom Staavi såg galskapen alt i 2009. Dette viser hvor innbitt finansforetak prøver og skjule sine skitne salgsmetoder, og et kontrollsystem og klagesystem som er totalt fraværende. Dette kan ikke aksepteres,...

Read More

I Amerika hadde de fått fengselsstraff.

Vi hverken skal eller bør sammenligne oss for mye med Amerika.  Men det hadde utvilsomt virket svært effektivt dersom Finanstilsynet hadde denne muligheten til sanksjon. Da tror vi at såkalte «rådgivere» hadde gjort jobben...

Read More

Finansklagenemnda offentlig finansiert?

Det er positivt at Forbrukerrådet endelig er villig til å se på ordningen med dagens organisering av Finansklagenemnda. Uansett vil dette ikke rokke ved det dårlige og svært ubalanserte arbeidet som er gjort i...

Read More

Kan vi stole på domstolene?

Det er et betimelig spøsmål. Ut fra det vi leser her, og kjenner andre saker, bl.a. Lognvik-saken, har vi all grunn til å være bekymret. Det virker som at Domstolene også her, legger mye...

Read More

Referat fra stortinget 13.juni 2012.

Kristelig Folkeparti får ros fra alle partier på stortinget, for sitt engasjement og meget positive iniativ med å sette finansnæringen og Finansklagenemnda sitt arbeid på dagsorden. Det hersker ingen tvil blant politikerene at mye...

Read More

Trygt å inngå avtale med Navigea (Acta) ?

Hvis du lurer på om dette er det beste å gjøre, så les denne artikkelen fra Forbrukerrådet. http://frfinans.wordpress.com/2012/05/21/trygt-a-signere-ny-avtale-med-navigea/

Read More