Archive for juli, 2012

Forbrukerrådet «undercover» i Finansklagenemnda?

Her uttaler Forbrukerrådet seg etter å ha gått såkalt; «undercover». De «avslører» at finansforetak fortsetter med sine ufullstendige rådgivninger.  Mange hevder at etter MIFID ble innført i Norge høsten 2007, ble alt så mye bedre. No...

Read More

Innsiden av norsk finansmiljø.

Har du kjøpt denne boken? Det er flere kjente personer som har lest og kommentert denne avslørende boken om innsiden av finansmiljøet i Norge. Sikkert ikke dumt å lese hva som står her, da...

Read More

Fremskrittspartiet stiller åtte spørsmål til Finansministeren.

Hei!! Dette bør alle medlemmer i Investorgruppen 2011 og andre interesserte personer i Norge lese. FrP`s finansfraksjon på stortinget, stiller flere interessante spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen. Les spørsmålene, og studer svarene……………. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/sporsmal-til-representantforslag-88-s–2.html?id=683399

Read More

Finansministeren svarer Kristelig Folkeparti

Her svarer finansminister Sigbjørn Johnsen på et spørsmål vedr. Acta og Navigea, til stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra KrF. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/svar-pa-skriftlig-sporsmal-nr-1384-fra-s.html?id=684063

Read More

Odeltingsproporsjon nr. 41 (1998 – 1999) SKRIFLIGHETSKRAV.

Som nevnt tidligere, er de aller fleste av medlemmene i Investorgruppen svært kritisk til den rådgivningen, eller rettere sagt mangel på rådgivning, som hver og en av oss er blitt utsatt for. Vi vet...

Read More

Jusinfo.no: rimelighetsvurderingen eller god forrteningsskikk.

Mange av de klagesakene som medlemmer av Investorgruppen fremmer mot Acta, er nettopp det som kan kalles «rimelighetsvurdering» eller vphl. § 10 – 11; «god forretningsskikk». Kan være greit at vi kan lese litt...

Read More

Finansforetak bør tøyles, les gode og sanne kommentarer.

Økonomiprofessor Halvor  Mehlum fra Universitet i Oslo uttaler seg i denne artikkelen. For oss som sliter mot finansforetakene, og «systemet» i Norge, har stor forståelse for mange av de kommentarer som er under  artikkelen....

Read More

Tannløst av Kredittilsynet i 2008?

Det er overskriften på denne artikkelen.  Uansett blir det her påstått at finansforetakene bryter Norsk lov, uten at Kredittilsynet griper inn. Som vi ser, så var det flere av de «små» foretakene som mistet...

Read More

ACTA knust av det europeiske datatilsynet.

Dette handler om ACTA (Anti- Counterfeiting Trade Agreement), som forbrukerrådet har sine kommentarer om. Hvis forbrukerrådet var så opptatt av at dette ble forhandlet frem i lukkede fora,og omgås demokratiske prosesser som åpne diskusjoner og...

Read More

Finansklagenemnda skal granskes av regjeringen.

Det var et samlet storting som ønsker at regjeringen skal gå inn og granske finansklagenemnda, om den fungerer etter hensikten og formålet. Dette er svært gode nyheter for alle forbrukere, og i likhet med...

Read More
12