Archive for november, 2012

Tillegges verdipapirhandelloven større vekt i Røeggen-saken.

   Det blir det store spenningsmomentet når Røeggen-saken skal behandles på nytt i Høyesterett 7. – 12. februar 2013. http://www.dinepenger.no/spare/roeeggensaken-kommer-i-hoeyesterett-i-februar/20305404

Read More

Bedre ordning enn Finansklagenemnda.

Denne artikkelen i DN er svært interessant. Kanskje kan dette være et godt og riktig alternativ i tvistesaker i forhold til å bruke finansnæringens eget klagesystem; nemlig Finansklagenemnda. http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2512079.ece

Read More

Endelig dommere med skikkelige BALLER?

   La oss  håpe at de høyesterettsdommere som nå skal avsi dom i Røeggen-saken, har skikkelig med BALLER og virkelig får frem en god og ikke minst rettferdig dom i denne saken. Lognvik-saken fikk...

Read More

Røeggen-saken belyses på nytt, forsvarer…

      Jon Kristian Elden henviser til nyere rettsutvikling med forbrukerdirektivet i EU. Kanskje er trenden at de profesjonelle rådgivere må stå mere til rette for de dårlige råd som ofte blir gitt til forbrukere. La...

Read More

Acta-grunnlegger dømt til 9 års fengsel.

Acta ble gunnlagt av to kompiser;  Fred Ingebrigtsen og Alfred Ydstebø.  Nå har Fred Ingebrigtsen fått sin dom i Stavanger Tingrett: 9 års fengsel for innsidehandel, og samtlige av hans seks (6) kollegaer ble...

Read More

Investeringsrådgivere kan forsvinne.

MIFID II (verdipapirhandelloven) blir etter hvert innført i de fleste Europeiske land. Norge kanskje fra 2015. Flere spår at med dette vil investeringsrådgivere forsvinne etter hvert, og vi «småsparere» overlates mere til oss selv....

Read More

I rein desperasjon tok hun sitt eget liv

  denne artikkelen står å lese i NA24.  Dette viser i all tydelighet hvor langt mennekser kan bli drevet, i sin bunnløse og håpløse økonomiske livssituasjon. Håper at de ansvarlige snart våkner av «dvalen»,...

Read More

Kundene fulgte ikke med, finanskrise og MiFID var ikke innført

      Det er nesten som å bruke «blåkopi» fra de fleste andre saker, hvor advokater skal forsvare finansforetakene sine mangelfulle rådgivninger, slik virker også forsvaret til  Fokus bank. Finanskrisen har ikke noe med rådgivningen...

Read More

Høyesterett vil gå en ny runde i Røeggen-saken.

    Skal endelig Høyesterett legge større vekt på verdipapirhandelloven enn det de tidligere har gjort i andre saker, kan dette være et svært positivt tegn for Investorgruppens medlemmer, som hele tiden mener at rådgivningen...

Read More