Archive for mars, 2013

Vil Økokrim sette i gang etterforsking?

  En jusprofessor mener at Økokrim bør etterforske DNB etter dommen til Ivar Petter Røeggen.  Representanter fra Investorgruppen har oppfordret Økokrim tre (3) ganger om å etterforske Acta.  Har de endret syn etter Høyesterett...

Read More

Leder og medlem av Finansklagenemnda uttaler seg.

Finansklagenemnda er eid av finansforetak, og fått sin offentlige godkjennelse i Kongelig res. fra 19.mai 2000. Daværende justisminister Hanne Harlem stod i spissen for å få denne ordningen på plass, og en kan spørre...

Read More

«Pengedoktor`n» med klar tale: DNB lyver!

Klarere og mere treffende kan det ikke fremlegges.  DNB og andre finansforetak har rett og slett lurt vanlige forbrukere med sine pill råtne investeringsprodukter.  Nå må myndighetene komme på banen og hjelpe til og...

Read More

Kan finansforetak straffes for bedrageri?

   Advokat Jon Kristian Elden mener i lys av Røeggen-dommen, at dette kan være en mulighet for at vi forbrukere kan få kjent våre investeringsavtaler ugyldig. Noe annet svært viktig han har meninger om,...

Read More

Jo dårligere rådgivning, til større muligheter har du.

    Slik kan og bør noe av denne artikkelen i DP tolkes.  Høyesterett mente at selve rådgivningen var for dårlig, ihht. gjeldende regelverk. http://www.dinepenger.no/regler/de-andre-bankenes-produkter-var-verre/20349467

Read More

Bankklagenemnda ga ikke Røeggen medhold i 2006

    Det er vel ingen stor overraskelse. Finansklagenemnda (tidl Bankklagenemnda) har ikke som vane og faktisk praksis med å gi forbrukere medhold. Mulig Forbrukerrådet virker å være den «reddende engel» i dette spillet, men...

Read More

Har Røeggen-dommen noen verdi for andre?

 Denne artikkelen i DN viser at flere jurister er i tvil om Røeggen-saken vil kunne hjelpe så mange andre forbrukere i samme situasjon. Hva som er rett og galt i denne artikkelen er vanskelig...

Read More

Røeggen vant enstemmig i Høyesterett.

      Høyesterett med storkammer, dømte enstemmig til fordel småsparer Ivar Petter Røeggen. DNB gikk på et knusende nederlag i Norges høyeste rettsinstans.   Dette var en god og modig dom,  og ikke minst var den...

Read More

Høyesterett sin domsavsigelse i Røeggen-saken.

Her finner du hele domsavsigelsen i Røeggen-saken. Les godt gjennom, og forsøk og sett din sak inn i sammenhengen, og gjør deg opp en mening om hvordan du tror din egen sak står. http://www.domstol.no/upload/HRET/saknr2011-1938(anonymisert).pdf

Read More

I 2006 gadd ikke Bankklagenemnda undersøke!

     Denne artikkelen som stod i DP i 2006 bør leses.  Her ser vi hvordan ansvarlige politiske organ svikter. Selv professorer i dengang Bankklagenemnda (nå Finansklagenemnda), hadde nok kunnskap til å gå inn og...

Read More