Archive for april, 2013

Finanstilsynet trodde ikke sine egne øyne.

«Finanstilsynet trodde ikke sine egne øyne. Det var så galt, at de måtte legge det bort en kort stund, for så å regne på nytt igjen»- sier Anne Merethe Bellamy, underdirektør i Finanstilsynet. Det...

Read More

Kredittilsynet har sovet i lang tid

    Kredittilsynet ved Bjørn Skogstad Aamo var særdeles svak og fraværende, mener journalist Elin Ørjasæter. Vi kan dessverre bare si oss helt enig. Kristin Halvorsen forsøker å forsvare både Kredittilsynet og Forbrukerrådet. Men skaden...

Read More

Forbrukerombudet sendte brev til Acta ASA 13.juni 2006

Linken på hele brevets innhold finner du under denne teksten. Forbrukerombudet mener markedsføringen strider med markedsføringsloven. http://www.forbrukerombudet.no/asset/2425/1/2425_1.pdf  

Read More

Hva er «strukturerte spareprodukter»

Kanskje du blir klokere på hva definisjon av «strukturerte spareprodukter» er, etter at du har lest denne artikkelen. Det er ikke funnet så langt, at nevnte produkter skal tolkes på en annen måte, sett...

Read More

DNB prøver å lure folk igjen

     DNB prøver å så tvil om Høyesterettsdommen i Røeggen-saken.  De forsøker å fremstille dette som regnefeil i prospektet.  DNB har altså ikke skjønt dommens harde fakta!  DNB dømmes for dårlig, slett, mangelfull rådgivning,...

Read More

Agasti Holding (Acta) har en skremmende holdning

   Denne artikkelen viser en skremmende holdning til hvordan Agasti Holding oppfatter sin egen situasjon etter Røeggen-dommen.At de viser til kun salg og rådgivning av produkter. Det er bra. For det handler ikke om...

Read More

Forbrukeradvokat tilbyr gatis konsultasjon

   Denne artikkelen i Dine Penger bør leses. I slutten av denne artikkelen, uttaler avdokat Jon Lange hos Forbrukeradvokaten seg om hans ståsted ifht. Røeggen-dommen. Jon Lange har tidligere vært ansatt i Forbrukerrådet, og...

Read More

DNB har gjort noe straffbart. Har Acta også gjort det?

  Stadig flere opplysninger kommer frem i media om hva som kan skje videre ifht. Røeggen-dommen. Vi vet at Navigea/Agasti tidl. Acta også har «svin på skogen». Økokrim er blitt bedt om å kikke...

Read More

Er Forbrukerrådet og Finansklagenemnda å stole på?

      Ut fra alle de saker vi kjenner til fra medlemmer i Investorgruppen, og flere andre, så stiller vi store spørsmålstegn til Forbrukerrådets rolle og innsats i Finansklagenemnda, hvor de er representert med to personer...

Read More

Takk til Dine Penger

    Alle fobrukere som føler seg lurt av finansforetak, bør nå takke Dine Penger for at Røeggen-saken kom til Høyesterett og vi fikk en så knusende seier. Hadde vi ikke hatt DP og en...

Read More