Archive for mai, 2013

Er pressen utsatt for trusler?

For oss som jobber aktivt for at pressen skal hjelpe oss vanlige forbrukere til å bli hørt og sett, samtidig stille kritiske spørsmål om klagesystemet i Norge er godt nok, finner denne artikkelen skrevet...

Read More

Forvirrede Høyesterettsdommer.

I denne artikkelen blir § 36 i avtaleleoven tatt frem.  Hva med verdipapirhandelloven § 7 – 19 og § 10 -11?  Hva med ot.prop. nr. 41 av 1998 – 1999?    Hva med MiFID som...

Read More

Høyesterett forvirrer og tilslører.

Vi har sagt det ved flere anledninger;  Røeggen-dommen og hva så? Det er fortsatt kun hevdet i teorien, at DNB og andre foretak skal gjøre opp for seg. Men vet vi konkret om de...

Read More