Archive for juli, 2013

En klassisk feil uttalelse fra Finansklagenemnda.

I denne uttalelsen fra FinKN, ser en helt klart hvor lite hensyn nemnda tar, med tanke på verdipapirhandelloven og avtaleloven.  Kunden signerer i 1. møte, og har ikke fått utdelt prospekt. Vedkommende «burde» ha...

Read More

Dine Penger har også sak om 75-åringen.

     Dine Penger har også tatt tak i denne saken, og får den enda bedre belyst og fremhevet. At Acta her vurderer å ta denne saken til rettssytemet, kan også ha sin forklaring, uten...

Read More

75-åring fikk medhold i Finansklagenemnda

Dette var svært hyggelig å registrere. Så får en se hva Acta Kapitalforvaltning bestemmer seg for å gjøre.  Det er ganske oppsiktsvekkende hva adm. dir. Robert Bergerud uttaler.  «Det er alltid kundenes beste som...

Read More

Venstre reagerer på korrupsjonsundersøkelsen i Norge

Kanskje partiet Venstre med sine politikere, kan og vil starte med å undersøke hva som egentlig foregår i Finansklagenemnda, som er finansforetakene sin egen klagenemnd, som vi vanlige forbrukere blir oppfordret til å klage...

Read More

Stor undersøkelse om korrupsjon i Norge.

   Korrupsjon?   I  Norge?- nei, det kan ikke være sant.     Men utfra denne undersøkelsen av Transparancy International så er det faktisk fire av ti personer, som mener at det finnes mye korrupsjon i Norge.  ...

Read More