Archive for august, 2013

Problemet er å få medhold i Finansklagenemnda.

Dette er ingen overraskende uttalelse fra finansminister Sigbjørn Johnsen.  Dette har lagt i kortene i 2 år, og det er høyst bemerkelsesverdig at finansministeren enda ikke skjønner at største problemet er å få medhold...

Read More

Forbrukerombudet reagerer på «hold munn».

     Toten Sparebank og mange flere finansforetak, krever lojal taushet dersom dei skal innrømme avtaler som gjør at kunden kan få noe av sine investerte penger tilbake.   Dette reagerer Forbrukerombudet på, og vil undersøke...

Read More

Kan Acta tiltales for bedrageri?

I denne artikkelen uttaler advokat J.C.Elden seg mye angående Røeggen-dommen i Høyesterett. Det er med glede vi kan konstatere, at Elden mener at denne dommen i storkammer med 11 dommere i Høyesterett, vil kunne...

Read More