Archive for september, 2013

Finansklagenemnda har fortsatt 2000 saker på vent.

  Det viser seg i denne artikkelen at FinKN ikke har jobbet seg frempå, slik de antydet de skulle gjøre etter dom i Røeggen-saken. Det er også greit å legge merke til, at Acta...

Read More

Mere fokus på god forretningsskikk, mener Finanstilsynet.

   Finanstilsynet mener det er viktig med enda bedre fokus på god forretningsskikk.  Dette er omtalt i vphl. § 10 – 11.  En meget viktig paragraf som domstolene bør ta enda mere hensyn til...

Read More

Finanstilsynet vil kreve lydopptak

     Finanstilsynet kommer her med et forslag til å bedre forbrukersikkerheten i finansmarkedet.  Oppdraget er gitt av Finansdepartementet.  Dette forslaget kan være med på å hjelpe og belyse hva selger sier i en salgssamtale. ...

Read More

Fikk endelig medhold etter 4 år.

 Svært hyggelig lesing for en forbrukers ståsted. Men det koster tid, penger og engasjement fra forbruker. Han tapte i FinKN og Tingretten, men etter 4 år fikk han endelig medhold i Lagmannsretten, og han...

Read More