Archive for oktober, 2013

Finansrådgiver mistet sin autorisasjon. Den første siden finanskrisen.

Endelig har de pålagte kontrollinstanser begynt å ta innover seg at noen rådgivere ikke følger lover og regler. I denne saken er det rådgiveren som får gjennomgå, men ingen skal påstå at finansforetakene er...

Read More

Acta har drevet med systematisk brudd på verdipapirhandelloven (2012)

Dette er hva Finanstilsynet skriver om Acta Asset Managment sine systematiske brudd på verdipapirhandelloven og god forretningsskikk. (vphl. § 10 – 11).  Hvis en leser hele rapporten, så står det også at det «virker...

Read More

Acta Asset Managment as får ikke igjen konsesjonen.

   Acta Asset Managment ble fratatt sin konsesjon til å drive markedsføring og salg av spareprodukter tidlig i 2013. Denne beslutningen ble tatt, etter at Finanstilsynet hadde stedlig tilsyn i 2012, og dette viste...

Read More