Archive for januar, 2014

Finansklagenemnda er ikke til å stole på.

  Denne artikkelen står å lese i Dine Penger nr. 1 -2014.  Det er flere enn medlemmene i Investorgruppen som oppfatter FinKN som urettferdig og hvor de faktisk kaster blår i øynene på folk. ...

Read More

Ble dokumenter endret i ettertid.

    Det blir det nye store spørsmålet som DNB må svare for, i saken mot Lognvik i lagmannsretten.  Det er kommet frem flere oppsiktsvekkende dokumenter , som kan tyde på at noen dokumenter har...

Read More

Skjulte ekstragebyr på 400.000

   Lognviksak nr. 2 rulles opp i Eidsivating Lagmannsrett på Hamar.  Dette  bør alle lese.  Det er helt oppsiktsvekkende hvilke tilstander som her kommer frem i retten.  Det hevdes at dokumenter er skrevet i...

Read More

Nok en inhabil dommer.

      Nok en gang er det avslørt en inhabil dommer. Denne gang i Lagmannsretten.  Sist denne problemstillingen dukket opp, var i Høyesterett i Lognvik-saken.  Vi husker Lognvik-saken som satte Røeggen-saken på vent i Høyesterett.Og...

Read More