Archive for februar, 2014

Anker Acta- søksmål inn for lagmannsretten

Stavanger Tingrett kom til en svært overraskende beslutning, da de valgte å forkaste søknaden om fellessøksmål mot Acta. Begrunnelsen er syltynn, og det skaper mye usikkerhet og liten tiltro til rettssystemet når vi leser...

Read More

Forbrukerbeskyttelsen er ikke god nok.

Uansett hva adm.dir. i Finanstilsynet mener, så vet vi som har skoen på, at forbrukervernet ikke er godt nok i Norge. I Sverige blir nå forbrukervernet styrket med 86 nye stillinger, og i England...

Read More

Svært få får medhold i Finansklagenemnda.

Dine Penger ( VG) har i dag denne artikkelen om hvor få som egentlig får medhold i Finansklagenemnda. Det viser seg også, at det er enda mere skjeldent at vanlige forbrukere får medhold.  Dette...

Read More

Rettssikkerheten trues fra flere hold.

Artikkelen i Ukeavisen ilustrerer godt hva vi fra Investorgruppen har påstått i lengre tid. Du skal ha en ganske fet lommebok for å følge opp, og du kan gjerne vinne saken, men kostnadene kan...

Read More

Habilitet i Høyesterett.

Denne artikkelen i BT, er skrevet av Elin Gregusson. Problemstillingen er høyst reell, for de som har fulgt flere rettssaker både i Norsk Høyesterett og lavere rettsinstanser i Norge.  Troverdigheten og nøytralitetet henger i...

Read More