Archive for april, 2014

Kunden fortsatt i fokus Agasti?

  Det var da svært rørende å lese hvor opptatt Agasti er av kunders «ve og vel». Etterdønningene av Finanshuset Actas «ve og vel», blir nok vanskelig og kvitte seg med herr. Jørgen Pleym...

Read More

Finansklagenemnda; et høyterskeltilbud.

Disse artikler tilbakeviser politikeres påstand om at Finansklagenemnda er et «lavterskeltilbud».  Finansklagenemnda er tvert imot et «høyterskeltilbud» for å vinne fram med  klagesaker innen finans. http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel497871.ece http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/04/10/bare-en-liten-del-far-medhold-i-klager-mot-banker http://e24.no/lov-og-rett/bare-en-liten-del-faar-medhold-i-klager-mot-banker/22885965

Read More

VG med Tom Staavi kritiserer klagesystemet

Nok en gang har Tom Staavi kommentar til den særnorske Finansklagenemnden.  Staavi har arbeidet i mange år innen dette feltet, og han har god innsikt og mange historier å vise til.   Denne artikkelen levner...

Read More

NHH professor uttaler seg kritisk

NHH professor Petter Bjerksund tar her et kraftig oppgjør både med finansforetak og ikke minst Finansklagenemnda.  En klagenemnd som professoren mener ikke opptrer etter hensikten,og tar noe hensyn hverken fra Røeggen-dommen, eller hva forbrukere hevder...

Read More