Archive for august, 2014

Gjenstridig flekk. Fortsatt

   Enda en artikkel i Dagens Næringsliv, som setter søkelyset på Finansklagenemnda sitt arbeid og hensynet til nøytralitet.  Forbrukerrådets to representanter sin delaktighet i behandlede saker fra tidligere, blir det også rettmessig stilt spørsmål...

Read More

Marte Kjørven trakk seg fra Finansklagenemnda

   Endelig letter Marte Kjørven litt på sløret. det viser seg at hun trakk seg fra deltagelse i FinKN, fordi hun mener at nemnda ikke gir riktige uttalelser.  Kjørven ble et hederlig unntak fra...

Read More