Archive for februar, 2015

Struktur til forvirring?

Denne artikkelen er verdt å lese av dok.stip. Marte Kjørven fra UiO.  Hun hadde mye rett i kritikken av Høyesteretts behandling av Lognvik-saken.  Høyesterett kalte sammen til «storkammer» i Røeggen-saken, og den fikk en rettferdig dom hvor...

Read More