75-åring fikk medhold i Finansklagenemnda

Dette var svært hyggelig å registrere. Så får en se hva Acta Kapitalforvaltning bestemmer seg for å gjøre.  Det er ganske oppsiktsvekkende hva adm. dir. Robert Bergerud uttaler.  «Det er alltid kundenes beste som har stått i fokus».

Da har han vel også svart på hva Acta vil gjøre i denne saken, da kunden har fått medhold i klagesystemet, eller er det bare tomme ord som vanlig………..

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2650933.ece

Her finner dere en link til FinKN Bank sin uttalelse.  Det er faktisk første gang at det registreres at nemnda legger vekt på at investeringen var gjort etter MiFID, som ble innført 1.nov.2007.

Som vi husker fra Røeggen-dommen, var investeringen gjort før MiFID, og Røeggen bekrefter å fått utlevert prospektet den 5.okt., og han signerte den 25.okt.  Selv disse opplysninger var ikke nok til at finansforetaket ble frikjent.

https://publisering.finkn.no/viewStatement.aspx?cs=prod&mode=b&key=&sid=2013-344

Denne avgjørelsen kan tyde på at FinKN har fått kritikk og oppstramming fra sine overordnede om å vektlegge daværende og nåværende lover og retningslinjer som faktisk gjelder på dette området.  Denne saken virker ikke noe  vanskeligere og bedre dokumentert enn andre saker vi kjenner til, og det er på høy tid at FinKN tar hensyn til forbrukers rettssikkerhet.

 

 

About The Author

0 Comments