Acta Asset Managment as får ikke igjen konsesjonen.

   Acta Asset Managment ble fratatt sin konsesjon til å drive markedsføring og salg av spareprodukter tidlig i 2013. Denne beslutningen ble tatt, etter at Finanstilsynet hadde stedlig tilsyn i 2012, og dette viste seg å være så grove overtredelser og lovbrudd, at Finanstilsynet bestemte seg for å trekke konsesjonen tilbake.

Dette anket selvfølgelig Acta på, men nå er dette endelig behandlet i Finansdepartementet, og konsesjonen blir ikke tilbakegitt.

Det som gjør dette faktisk litt trist, det er at Finanstilsynet hadde stedlig tilsyn hos Acta i 2005 og i 2009 i tillegg til 2012.Alle rapportene tilsier at Acta har brutt lover og retningslinjer i 7 år, uten at Finanstilsynet har reagert konkret.  Hadde de alle rede i 2005 gitt en smekk til Acta, så kanskje de fleste av Investorgruppens saker kunne vært unngått.

Vi stiller spørsmålet; har Finanstilsynet gjort jobben sin?   Har de tatt det samfunnsansvaret de er tildelt?

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2698341.ece

About The Author

0 Comments