Acta er pr. definisjon død!

      Dette uttales fra lederhold i Navigea Securities.  Finanstilsynet har tydligvis varslet til selskapet, at konsesjonen vil bli krevd innlevert.   Dette har Acta etter hvert erfaring med, og uansett har altså Acta og nå Navigea aldri klart å følge norske lover og regler, som gjør at de kan fortsette.   For de personer i Norge som fører sak mot Acta, må dette hjelpe godt på når en tenker på argumenteringen og dokumentasjon på at Acta ikke har drevet ihht. gjeldende lover og regler i mange år. Domstolene kan ikke se bort fra slike klare indisier på ulovlig drift.  Kritikken fra Finanstilsynet startet i 2005!

 

http://e24.no/boers-og-finans/gamle-acta-er-per-definisjon-doedt/22814461

 

About The Author

0 Comments