Acta har begått alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandelloven.

Dette er konklusjon og årsaken til at Finanstilsynet trekte tilbake konsesjonen for Acta Asset Managment as.  Hvis en da også legger til grunn tilsynsrapporten fra 2005 og 2009, så var det vel på tide at Finanstilsynet reagerte. I 7 år har Finanstilsynet funnet kritikkverdige forhold hos Acta, uten å reagere med sankjsoner eller bøter.   Det er nesten utrolig at det lar seg gjøre.

Verdipapirhandelloven om «god forretningsskikk» finner du på:www.verdipapirhandelloven § 10-11

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2372824.ece

About The Author

0 Comments