ACTA knust av det europeiske datatilsynet.

Dette handler om ACTA (Anti- Counterfeiting Trade Agreement), som forbrukerrådet har sine kommentarer om.

Hvis forbrukerrådet var så opptatt av at dette ble forhandlet frem i lukkede fora,og omgås demokratiske prosesser som åpne diskusjoner og parlamentarisk behandling av lovgivende organer.

Hva skal en da si om forarbeidet til godkjenningen av Banklagenemnda (nå Finansklagenemnda), som ble båret frem av Justisdepartementet ved Hanne Harlem, og fikk sin godkjenning av Kongelig resolusjon av 19.mai 2000, hvor forarbeidet til denne godkjenningen er unntatt Norsk offentlighet i 25 år?       

Snakk om glasshus og demokratiske og åpne prosesser.

http://www.forbrukerrådet.no/annet/blogg/digital/acta-knust-av-det-europeiske-datatilsynet

About The Author

0 Comments