Acta lover penger til kundene, står å lese i Dine Penger.

Hadde det bare vært sant. Men selv om Finanstilsynet har avdekket flere brudd på lovverket, og Actas styreleder Alfred Ydstebø innrømmer feil og dårlig arbeid, kommer ikke kritikken så veldig overraskende. Det var faktisk på tide, at Finanstilsynet no reagerer med å inndra konsesjonen for Acta Asset Managment. Helt siden 2005 har Finanstilsynet skervet svært kritikkverdige rapporter etter tilsyn i firmaet, men uten å gjøre noe med dette.    Det er uholdbart, sett i forhold til tilsynets ansvar og mandat.

Les selv:

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10057398

About The Author

0 Comments