Acta taper penger daglig. Men det gjorde de ikke i 2006 – 2007.

Denne artikkel står å lese i NA24. At et selskap taper penger, er ikke hyggelig for noen. Selv ikke for kunder som føler seg rundlurt av Acta, og Actas ansatte.  Når en så legger merke til det som står i slutten av artikkelen, at Acta tjente g r o v t med penger i 2006 og 2007, og eierene tok ut 950 millioner NOK til seg selv, da begynner medlidenheten å forsvinne.

At Navigea Securities (tidl  Acta Markeds) er et solid og godt forankret selskap, så vil vi også tro at noe av midlene er blitt videreført til dette selskap.

Det burde faktisk tilsi, at gruppens medlemmer kanskje kan få tak i noe av disse midlene, dersom saker bringes for domstolene. Det er alltids lov å håpe…..

http://www.na24.no/article3392564.ece

About The Author

0 Comments