Adm.dir. Harald Sverdrup i Finansklagenemnda snakker ikke sant.

   Det er bare helt uakseptabelt at Finansklagenemnda ved sin adm.dir. Harald Sverdrup farer med usannheter. Og han kjenner mange av historiene som beviser dette. Han sier at FinKN må legge vekt på det skriftlige. Ja, hvorfor gjør ikke nemnda det, når kunder faktisk kan legge frem SKRIFTLIGE BEVIS på nettopp dette! Hvorfor skal da FinKN ta større hensyn til Acta sine muntlige fremstillinger, uten at Acta må bevise at dette er riktig. Acta kan komme med alle de påstander de bare vil, og blir hørt. Når vi som forbrukere kommer med våre historier, så har det ingen betydning.  Acta selv sier at deres praksis tilsier at, prospekt blir utdelt på møtet. Når da vi som kunde kan dokumentere at dette IKKE medfører riktighet, og Acta selv innrømmer at prospekt IKKE ble utdelt i møtet, så får dette heller INGEN betydning av hva FinKN legger vekt på.

Det hjelper ikke noe som helst, at det står skrevet aldri så mye i prospektet, når prospektet IKKE er utlevert!!  Er det så vanskelig å forstå dette, og handle deretter?   Dette er totalt uansvarlig fra Finansklagenemnda. Det som også er å legge merke til, er at det IKKE er samme retningslinjer FinKN legger vekt på, som Harald Sverdrup uttalte til Aftenposten  okt/nov. 2011. da var det andre punkter som var svært viktig.

http://www.dn.no/privatokonomi/article2407571.ece

About The Author

0 Comments