Anker Acta- søksmål inn for lagmannsretten

Stavanger Tingrett kom til en svært overraskende beslutning, da de valgte å forkaste søknaden om fellessøksmål mot Acta. Begrunnelsen er syltynn, og det skaper mye usikkerhet og liten tiltro til rettssystemet når vi leser noe av begrunnelsen til denne avgjørelsen.

For de av oss som har tilgang til hele uttalelsen fra Stavanger Tingrett, er svært kritiske til rettens begrunnelse.  Vi finner det svært uholdbart, at det er dommer og forsvarsadvokat fra Acta som har jobbet sammen i flere år, og tatt sin utdannelse samtidig på samme skole.  Dette lukter kameraderi og vennskap på langt hold. Hva med rettssikkerheten til oss som saksøker Acta?

http://www.dinepenger.no/spare/anker-avvist-acta-soeksmaal/22783054

About The Author

0 Comments