Artikkel fra 2009, som viser sterk kritikk til Kredittilsynet.

   Denne artikkelen av Carl Alfred Dahl setter søkelyset på noe fundamentalt galt, alle rede i 2009.  Denne kritikken ble møtt da, som nå, med total taushet fra myndighetene. Selv daværende finansminister Kristin Halvorsen skal ha uttalt at tilsynet fungerer utmerket.

Vi som er utsatt for slike ulovligheter, vi vet meget godt hvor mye det smerter og hvor dypt urettferdig dette er mot oss forbrukere.

http://e24.no/makro-og-politikk/mener-kredittilsynet-sover/3050586

About The Author

0 Comments