Bankklagenemnda foreslås å legges ned.

Dine Penger hadde en artikkel i 2010 om Bankklagenemnda. Her blir det opplyst, at mindre enn en av ti saker blir henlagt og ikke behandlet. Forbrukerrådet ønsker å gjøre noe med dette.

Hva, kan du lese her:

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=595613

About The Author

0 Comments