ABC Nyheter

Finansklagenemnda; et høyterskeltilbud.

Disse artikler tilbakeviser politikeres påstand om at Finansklagenemnda er et «lavterskeltilbud».  Finansklagenemnda er tvert imot et «høyterskeltilbud» for å vinne fram med  klagesaker innen finans. http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel497871.ece http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/04/10/bare-en-liten-del-far-medhold-i-klager-mot-banker http://e24.no/lov-og-rett/bare-en-liten-del-faar-medhold-i-klager-mot-banker/22885965

Read More

I Amerika hadde de fått fengselsstraff.

Vi hverken skal eller bør sammenligne oss for mye med Amerika.  Men det hadde utvilsomt virket svært effektivt dersom Finanstilsynet hadde denne muligheten til sanksjon. Da tror vi at såkalte «rådgivere» hadde gjort jobben...

Read More