Dagens Næringsliv

Finanstilsynet vil ha mere lydopptak

  God rådgivningsskikk har vært, og kanskje er et problem for finansforetakene å etterleve.  De har en plikt å følge de lover og retningslinjer som gjelder i samfunnet.  Vi hilser lydopptak av salgssamtaler velkommen,...

Read More

Finansforbundet vil ikke ha lydopptak

Nei selvfølgelig vil de ikke det.  De snakker om personvernet, bl.a. til de ansatte. Hva med oss kundene da? At det blir krav til enda mere lydopptak av salgs/rådssamtaler hilser vi velkommen, for å...

Read More

Rødt kort til styremedlem i Navigea Securities

  Her er mye krutt fra Finanstilsynet mot Navigea Securities (tidl. Finanshuset Acta).  Det er tydelig   at tilsynet nå følger nøye med på hva selskapets styre driver med, og som vi ser så deler...

Read More

Toppsjefen i Agasti Holding fratrer sin stilling.

  Toppsjef og en av grunnleggerne av Acta, nå Agasti Holding, går av som toppleder i firmaet. Han selv avdramatiserer det hele, men noe er på gang da vi leser i andre artikler at...

Read More

Styreleder og styremedlem trekker seg fra Agasti

  Styreleder og et styremedlem trekker seg fra styret i Agasti Holding. Det er uenighet i styret, som skal være årsaken til dette.  Det er få dager siden at også grunnlegger Alfred Ydstebø trekker...

Read More

Finansklagenemnda endrer ikke holdning.

Finansklagenemnda endrer ikke holdning, selv etter Høyesterettsdom i Røeggen-saken.  Dette er ikke overraskende for oss som følger uttalelsene til FinKN med stor interesse.  Vi har sagt det før, og gjentar gjerne: vi som forbrukere...

Read More

Acta har drevet med systematisk brudd på verdipapirhandelloven (2012)

Dette er hva Finanstilsynet skriver om Acta Asset Managment sine systematiske brudd på verdipapirhandelloven og god forretningsskikk. (vphl. § 10 – 11).  Hvis en leser hele rapporten, så står det også at det «virker...

Read More

Acta Asset Managment as får ikke igjen konsesjonen.

   Acta Asset Managment ble fratatt sin konsesjon til å drive markedsføring og salg av spareprodukter tidlig i 2013. Denne beslutningen ble tatt, etter at Finanstilsynet hadde stedlig tilsyn i 2012, og dette viste...

Read More

Mere fokus på god forretningsskikk, mener Finanstilsynet.

   Finanstilsynet mener det er viktig med enda bedre fokus på god forretningsskikk.  Dette er omtalt i vphl. § 10 – 11.  En meget viktig paragraf som domstolene bør ta enda mere hensyn til...

Read More

Fikk endelig medhold etter 4 år.

 Svært hyggelig lesing for en forbrukers ståsted. Men det koster tid, penger og engasjement fra forbruker. Han tapte i FinKN og Tingretten, men etter 4 år fikk han endelig medhold i Lagmannsretten, og han...

Read More