Dagens Næringsliv

75-åring fikk medhold i Finansklagenemnda

Dette var svært hyggelig å registrere. Så får en se hva Acta Kapitalforvaltning bestemmer seg for å gjøre.  Det er ganske oppsiktsvekkende hva adm. dir. Robert Bergerud uttaler.  «Det er alltid kundenes beste som...

Read More

Finanstilsynet trodde ikke sine egne øyne.

«Finanstilsynet trodde ikke sine egne øyne. Det var så galt, at de måtte legge det bort en kort stund, for så å regne på nytt igjen»- sier Anne Merethe Bellamy, underdirektør i Finanstilsynet. Det...

Read More

DNB prøver å lure folk igjen

     DNB prøver å så tvil om Høyesterettsdommen i Røeggen-saken.  De forsøker å fremstille dette som regnefeil i prospektet.  DNB har altså ikke skjønt dommens harde fakta!  DNB dømmes for dårlig, slett, mangelfull rådgivning,...

Read More

Vil Økokrim sette i gang etterforsking?

  En jusprofessor mener at Økokrim bør etterforske DNB etter dommen til Ivar Petter Røeggen.  Representanter fra Investorgruppen har oppfordret Økokrim tre (3) ganger om å etterforske Acta.  Har de endret syn etter Høyesterett...

Read More

«Pengedoktor`n» med klar tale: DNB lyver!

Klarere og mere treffende kan det ikke fremlegges.  DNB og andre finansforetak har rett og slett lurt vanlige forbrukere med sine pill råtne investeringsprodukter.  Nå må myndighetene komme på banen og hjelpe til og...

Read More

Kan finansforetak straffes for bedrageri?

   Advokat Jon Kristian Elden mener i lys av Røeggen-dommen, at dette kan være en mulighet for at vi forbrukere kan få kjent våre investeringsavtaler ugyldig. Noe annet svært viktig han har meninger om,...

Read More

Bankklagenemnda ga ikke Røeggen medhold i 2006

    Det er vel ingen stor overraskelse. Finansklagenemnda (tidl Bankklagenemnda) har ikke som vane og faktisk praksis med å gi forbrukere medhold. Mulig Forbrukerrådet virker å være den «reddende engel» i dette spillet, men...

Read More

Har Røeggen-dommen noen verdi for andre?

 Denne artikkelen i DN viser at flere jurister er i tvil om Røeggen-saken vil kunne hjelpe så mange andre forbrukere i samme situasjon. Hva som er rett og galt i denne artikkelen er vanskelig...

Read More

Acta kan ikke gjemme seg.

     Der er vi helt enig med styreleder og grunnlegger Alfred Ydstebø. Men der stopper enigheten. Ydstebø hevder de har ordnet opp, men det har de IKKE!! Det finnes mange historier som beviser det...

Read More

Tilsynet nekter Acta å kjøpe firma i Sverige.

Tilsynsmyndighetene i Sverige, nekter Acta å kjøpe et konkurerende firma. De hevder det ikke er nok å bare skifte navn, og så «ordner det seg».  Tilsynsmyndighetene viser til historikken til Acta, og hevder de...

Read More