Dagens Næringsliv

Bedre ordning enn Finansklagenemnda.

Denne artikkelen i DN er svært interessant. Kanskje kan dette være et godt og riktig alternativ i tvistesaker i forhold til å bruke finansnæringens eget klagesystem; nemlig Finansklagenemnda. http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2512079.ece

Read More

Acta har begått alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandelloven.

Dette er konklusjon og årsaken til at Finanstilsynet trekte tilbake konsesjonen for Acta Asset Managment as.  Hvis en da også legger til grunn tilsynsrapporten fra 2005 og 2009, så var det vel på tide...

Read More

Styreleder Alfred Ydstebø er langt på vei enig med BI-professor sin kritikk av Acta.

 Den nye sjefen i «gamle» Acta, Jørgen Ulvness har startet sin vikitge jobb i selskapet. Han må først finne ut hva han vil gjøre med 55 milliard NOK. Så får vi se hvilke holdninger...

Read More

Acta-grunnlegger Alfred Ydstebø «rydder opp».

  Dagens Næringsliv har denne artikkelen om pågående arbeid med å skifte ut navnet Acta. Som professor fra BI sier, det hjelper lite med navneendring hvis ikke  kursen justeres fra de som skal lede firmaet....

Read More

Finanshuset Acta; luring, tull og tøys

     står å lese i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Professor ved BI, Tor W. Andreassen bruker sterke ord og meninger om finanshuset Acta i denne artikkelen.  Det er mange fra Investorgruppen som har...

Read More

Finanstopper uten skruppler.

Storbritanias visestatsminster har mye rett i sine tidligere påstander. Her ser en virkelig hvordan finansfolk IKKE skal opptre. Og grådigheten kjenner ingen grenser. Heller ikke landegrenser…..   http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2432427.ece

Read More

Finansfolk mener uetisk oppførsel gir suksess!

 Dette står å lese i Dagens Næringsliv. Dette forundrer ingen som følger med i markedet, og en kan nok en gang spørre seg; hvor er de ansvarlige politikere hen i dette bildet?   http://www.dn.no/karriere/article2432575.ece

Read More

Finansklagenemnda offentlig finansiert?

Det er positivt at Forbrukerrådet endelig er villig til å se på ordningen med dagens organisering av Finansklagenemnda. Uansett vil dette ikke rokke ved det dårlige og svært ubalanserte arbeidet som er gjort i...

Read More

Kan vi stole på domstolene?

Det er et betimelig spøsmål. Ut fra det vi leser her, og kjenner andre saker, bl.a. Lognvik-saken, har vi all grunn til å være bekymret. Det virker som at Domstolene også her, legger mye...

Read More

Adm.dir. Harald Sverdrup i Finansklagenemnda snakker ikke sant.

   Det er bare helt uakseptabelt at Finansklagenemnda ved sin adm.dir. Harald Sverdrup farer med usannheter. Og han kjenner mange av historiene som beviser dette. Han sier at FinKN må legge vekt på det...

Read More