E24 artikkel

Struktur til forvirring?

Denne artikkelen er verdt å lese av dok.stip. Marte Kjørven fra UiO.  Hun hadde mye rett i kritikken av Høyesteretts behandling av Lognvik-saken.  Høyesterett kalte sammen til «storkammer» i Røeggen-saken, og den fikk en rettferdig dom hvor...

Read More

Finanstilsynet avskilter Navigea Securities

  Finanstilsynet avskilter Navigea Securities.   Foretaket har brutt verdipapirhandelloven om «god forretningsskikk»   http://e24.no/lov-og-rett/agasti-selskap-mister-konsesjon/23236385

Read More

Finansklagenemnda; et høyterskeltilbud.

Disse artikler tilbakeviser politikeres påstand om at Finansklagenemnda er et «lavterskeltilbud».  Finansklagenemnda er tvert imot et «høyterskeltilbud» for å vinne fram med  klagesaker innen finans. http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel497871.ece http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/04/10/bare-en-liten-del-far-medhold-i-klager-mot-banker http://e24.no/lov-og-rett/bare-en-liten-del-faar-medhold-i-klager-mot-banker/22885965

Read More

Kyniske forhold, kan få sin endelikt.

    Det er ikke uten grunn at Investorgruppens leder bruker så kraftige uttrykk.  Det er mange historier og dokumenter som synliggjør slike uttalelser. De finnes både blant gruppens medlemmer, og  fra personer som ikke...

Read More

Finanstilsynet vil tilbakekalle konsesjon.

     Finanstilsynet har meddelt skriftlig til Navigea, at de mest sannsynlig vil tilbakekalle konsesjonen til Navigea Securities. Det gjør ikke tilsynet uten grunn. Dette er det kraftigste virkemiddelet Finanstilsynet har, og det burde tilsi...

Read More

Acta er pr. definisjon død!

      Dette uttales fra lederhold i Navigea Securities.  Finanstilsynet har tydligvis varslet til selskapet, at konsesjonen vil bli krevd innlevert.   Dette har Acta etter hvert erfaring med, og uansett har altså Acta og nå...

Read More

Acta-grunnlegger fikk ikke medhold i Høyesterett.

En av Actas grunnleggere i Norge, Fred A.  Ingebrigsten fikk sin anke avvist fra Høyesterett.  Ingebrigsten ble av Tingretten funnet skyldig i en an Norgeshistoriens største innsidehandel og markedsmanipulasjon.  Ingebrigsten anket denne kjennelsen, men...

Read More

Storbank i Amerika får bot på 78 mrd NOK.

Amerikas største bank, J P Morgan har nettopp fått og godtatt landets høyeste bot noen sinne, nemlig på 78 mrd NOK.  Dette forteller hvor alvorlig det Amerikanske Finansdepartement ser på de lovbrudd denne banken...

Read More

Finansklagenemnda prioriterer helt katastrofalt feil.

    Det må være konklusjonen, dersom denne artikkelen medfører riktighet.  Det er nesten ikke til å tro, at Finansklagenemnda bruker tid og penger på å finne ut om prospektene til forskjellige investeringsobjekt inneholder feil. Både...

Read More

Finansklagenemnda og flyselskapene behandles totalt ulikt.

   Når departementene og Regjeringen skal behandle retningslinjer som skal gjelde, behandles Finansklagenemnda totalt annerledes enn retningslinjene for flyselskapene. Alt forarbeid for FinKN med å lage nye retningslinjer og utforme lovverket, er det nettopp finansforetakene...

Read More