Finansklagenemnda

En klassisk feil uttalelse fra Finansklagenemnda.

I denne uttalelsen fra FinKN, ser en helt klart hvor lite hensyn nemnda tar, med tanke på verdipapirhandelloven og avtaleloven.  Kunden signerer i 1. møte, og har ikke fått utdelt prospekt. Vedkommende «burde» ha...

Read More