Fra Stortinget

Fremskrittspartiet stiller åtte spørsmål til Finansministeren.

Hei!! Dette bør alle medlemmer i Investorgruppen 2011 og andre interesserte personer i Norge lese. FrP`s finansfraksjon på stortinget, stiller flere interessante spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen. Les spørsmålene, og studer svarene……………. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/sporsmal-til-representantforslag-88-s–2.html?id=683399

Read More

Finansministeren svarer Kristelig Folkeparti

Her svarer finansminister Sigbjørn Johnsen på et spørsmål vedr. Acta og Navigea, til stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra KrF. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/svar-pa-skriftlig-sporsmal-nr-1384-fra-s.html?id=684063

Read More

Referat fra stortinget 13.juni 2012.

Kristelig Folkeparti får ros fra alle partier på stortinget, for sitt engasjement og meget positive iniativ med å sette finansnæringen og Finansklagenemnda sitt arbeid på dagsorden. Det hersker ingen tvil blant politikerene at mye...

Read More

Kristelig Folkeparti med Hans Olav Syversen stiller spørsmål til Finansministeren.

Dette viser at Kristelig Folkeparti skjønner at det må gjøres noe med finansmarkedets aktører, og da spesiellt ACTA! Vi får håpe at de andre folkevalgte også følger opp, og faktisk tar del i dette...

Read More