Hegnar Online

Marte Kjørven trakk seg fra Finansklagenemnda

   Endelig letter Marte Kjørven litt på sløret. det viser seg at hun trakk seg fra deltagelse i FinKN, fordi hun mener at nemnda ikke gir riktige uttalelser.  Kjørven ble et hederlig unntak fra...

Read More

Vant mot Acta – får ingenting.

På Hegnar online kan vi lese denne artikkelen.  Ekteparet fikk faktisk medhold i Finansklagenemnda, men Acta sier de ikke vil etterleve uttalelsen.   Hva blir neste skritt for ekteparet?    Jo domstolene, dersom de har nok...

Read More

Finansklagenemnda; et høyterskeltilbud.

Disse artikler tilbakeviser politikeres påstand om at Finansklagenemnda er et «lavterskeltilbud».  Finansklagenemnda er tvert imot et «høyterskeltilbud» for å vinne fram med  klagesaker innen finans. http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel497871.ece http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/04/10/bare-en-liten-del-far-medhold-i-klager-mot-banker http://e24.no/lov-og-rett/bare-en-liten-del-faar-medhold-i-klager-mot-banker/22885965

Read More

Ansvar? Hva er det?

Det hadde vært interessant for oss lesere å få vite hva Alfred Ydstebø legger i å «ta min del av ansvaret». Hvis Ydstebø mener noe med dette, bør han stå offentlig frem og tilby...

Read More

Venstre reagerer på korrupsjonsundersøkelsen i Norge

Kanskje partiet Venstre med sine politikere, kan og vil starte med å undersøke hva som egentlig foregår i Finansklagenemnda, som er finansforetakene sin egen klagenemnd, som vi vanlige forbrukere blir oppfordret til å klage...

Read More

Acta-grynder Alfred Ydstebø bøyer av.

Det er svært skjelden at vi leser om Acta-grunnlegger Alfred Ydstebø bøyer av for motstand. Det gjør han i denne saken, hvor han har tirget på seg sine «likesinnede». Nemlig personer med mye kapital...

Read More

Acta-kunder har investert for milliarder.

«De kunder som har krav mot  Acta, har ingen grunn til å bli beroliget», sier Stein Hegdal,Investorgruppens advokat. «Dette er bekreftelse på masse dårlig adferd over lang tid», sier proffessor Tor Wallin Andreassen ved Handelsskolen...

Read More

Acta-kunder tilbys dumpingplass.

Artikkelen i Finansavisen, viser hvor «lett» det er å selge seg ut fra noen av Acta sine investerings produkt. Det var ikke mye snakk om «dumping» da vi gikk inn. http://www.hegnar.no/bors/article678256.ece

Read More