Jusinfo.no

Jusinfo.no: rimelighetsvurderingen eller god forrteningsskikk.

Mange av de klagesakene som medlemmer av Investorgruppen fremmer mot Acta, er nettopp det som kan kalles «rimelighetsvurdering» eller vphl. § 10 – 11; «god forretningsskikk». Kan være greit at vi kan lese litt...

Read More