Lover og Proporsjoner

Odeltingsproporsjon nr. 41 (1998 – 1999) SKRIFLIGHETSKRAV.

Som nevnt tidligere, er de aller fleste av medlemmene i Investorgruppen svært kritisk til den rådgivningen, eller rettere sagt mangel på rådgivning, som hver og en av oss er blitt utsatt for. Vi vet...

Read More