NA24 artikkel

Et gufs fra fortiden, gjelder også Finansklagenemnda.

   Det er «fagdirektør» Jorge Jensen i Forbrukerrådet som bruker denne karakteristikken av næringen som fastsetter NIBOR renten. Da kan vi godt sammenligne ordningen med Finansklagenemnda, som nettopp Forbrukerrådet er en del av. Det...

Read More

Mangelfull rettssikkerhet for alle i finansmarkedet.

   Denne artikkelen MÅ leses av alle, som har interesse for rettssikkerhet i finansmarkedet i Norge. Det er her snakk om skatt og klagesystemet, og Finansklagenemnda er et meget godt eksempel  i så måte.  ...

Read More

I rein desperasjon tok hun sitt eget liv

  denne artikkelen står å lese i NA24.  Dette viser i all tydelighet hvor langt mennekser kan bli drevet, i sin bunnløse og håpløse økonomiske livssituasjon. Håper at de ansvarlige snart våkner av «dvalen»,...

Read More

Er Statsminister og politikere korrupte?

    Denne artikkelen hevder at det kan være så galt! Smøring er vel et mere liberalt uttrykk, men alvoret  i folks oppfatning av hva dette er gjør ikke forskjell på den faktiske betydningen av uttrykkene....

Read More

Regjeringen ødelegger for Acta?

Neppe!  Acta ødelegger for seg selv.   Bare les siste avsnitt i denne artikkelen, så ser dere hva tidligere adm. dir. Simen Mørdre hevder. At de som ikke følger det nye lovverket (MIFID), vil få...

Read More

Acta-topp bøyer av og innrømmer feil.

Dette står å lese i året 2008.  Acta fikk mye kritikk for sin oppsøkende virksomhet på aldershjem. Vi vet også at selgere fra Acta oppsøkte sanitetshjem, og i ett tilfelle tilbød de kr.300,- pr....

Read More

Acta hadde ikke dårlig samvittighet i 2006.

Nei og det har de vel ikke enda. Les artikkelen fra dette tidsskriftet, og bedømm selv.  Acta foretar altså 3000 kundemøter pr. uke. En rådgiver tjente hele 10 mill NOK i 2006.  Kanskje etter hvert...

Read More

ENORME bonuser til Acta-toppene.

Her ser vi hvor grovt enkelte i Acta systemet har tatt for seg!!!  Vi håper at de har en særdeles besk smak i munnen, når de etter hvert opplever hvor hardt enkelte kunder sliter. ...

Read More

Acta Kapital ble avskiltet

Opplysningen er for så vidt ikke ny. Men det kan være greit å ha uttalelsene til Acta i minne. Her ser vi at de lover at vi som kunder skal få en god oppfølging...

Read More

Acta taper penger daglig. Men det gjorde de ikke i 2006 – 2007.

Denne artikkel står å lese i NA24. At et selskap taper penger, er ikke hyggelig for noen. Selv ikke for kunder som føler seg rundlurt av Acta, og Actas ansatte.  Når en så legger...

Read More