Ny Tid

«Det vi ikke lærte»- aktuell artikkel fra advokat Kari Breirem.

Denne artikkel bør alle som interesserer seg for finans, politikk , med nære bånd til venner og bekjente, virkelig lese og sette seg inn i.      Det er liten tvil at denne artikkelen er høyst...

Read More