VG – Dine Penger

VG med Tom Staavi kritiserer klagesystemet

Nok en gang har Tom Staavi kommentar til den særnorske Finansklagenemnden.  Staavi har arbeidet i mange år innen dette feltet, og han har god innsikt og mange historier å vise til.   Denne artikkelen levner...

Read More

NHH professor uttaler seg kritisk

NHH professor Petter Bjerksund tar her et kraftig oppgjør både med finansforetak og ikke minst Finansklagenemnda.  En klagenemnd som professoren mener ikke opptrer etter hensikten,og tar noe hensyn hverken fra Røeggen-dommen, eller hva forbrukere hevder...

Read More

NEI. Dette er ingen seier til forbrukere!

   Her har journalisten fra Dine Penger ikke skjønt poenget.  Det er direkte galt å påstå at dette er en seier til oss forbrukere. Problemet er at vi ikke får medhold i FinKN Bank...

Read More

Anker Acta- søksmål inn for lagmannsretten

Stavanger Tingrett kom til en svært overraskende beslutning, da de valgte å forkaste søknaden om fellessøksmål mot Acta. Begrunnelsen er syltynn, og det skaper mye usikkerhet og liten tiltro til rettssystemet når vi leser...

Read More

Forbrukerbeskyttelsen er ikke god nok.

Uansett hva adm.dir. i Finanstilsynet mener, så vet vi som har skoen på, at forbrukervernet ikke er godt nok i Norge. I Sverige blir nå forbrukervernet styrket med 86 nye stillinger, og i England...

Read More

Svært få får medhold i Finansklagenemnda.

Dine Penger ( VG) har i dag denne artikkelen om hvor få som egentlig får medhold i Finansklagenemnda. Det viser seg også, at det er enda mere skjeldent at vanlige forbrukere får medhold.  Dette...

Read More

Finansklagenemnda er ikke til å stole på.

  Denne artikkelen står å lese i Dine Penger nr. 1 -2014.  Det er flere enn medlemmene i Investorgruppen som oppfatter FinKN som urettferdig og hvor de faktisk kaster blår i øynene på folk. ...

Read More

Ble dokumenter endret i ettertid.

    Det blir det nye store spørsmålet som DNB må svare for, i saken mot Lognvik i lagmannsretten.  Det er kommet frem flere oppsiktsvekkende dokumenter , som kan tyde på at noen dokumenter har...

Read More

Skjulte ekstragebyr på 400.000

   Lognviksak nr. 2 rulles opp i Eidsivating Lagmannsrett på Hamar.  Dette  bør alle lese.  Det er helt oppsiktsvekkende hvilke tilstander som her kommer frem i retten.  Det hevdes at dokumenter er skrevet i...

Read More

Nok en inhabil dommer.

      Nok en gang er det avslørt en inhabil dommer. Denne gang i Lagmannsretten.  Sist denne problemstillingen dukket opp, var i Høyesterett i Lognvik-saken.  Vi husker Lognvik-saken som satte Røeggen-saken på vent i Høyesterett.Og...

Read More