Driver Finanstilsynet butikk i butikken?

  Spørsmålet er helt på sin plass, da denne artikkelen gir inntrykk av at Finanstilsynet «gjør som de vil» med å bestemme om påstandene om juks med Nibor renten er riktige eller ikke. Da bør Baltzersen som er adm.dir. av Finanstilsynet, bli minnet om at regjeringen ved Finansdepartementet har bevilget ca. 330 mill NOK for driften av tilsynet i 2013.

En av de viktigste oppgavene Finanstilsynet har, er å se til at finansmarkedet i Norge fungerer etter hensikten, og at lover og regler blir fulgt.  Tillit i markedet er også en vesentlig oppgave for tilsynet.

Til Finanstilsynet med dets leder;   gjør jobben dere er satt til å gjøre, og ikke minst får betaling for å gjøre! Finansklagenemnda trenger også en gjennomgang.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Finanstilsynet-vil-ikke-si-om-pastander-om-rentejuks-vil-granskes-7101900.html

About The Author

0 Comments