Endelig dommere med skikkelige BALLER?

   La oss  håpe at de høyesterettsdommere som nå skal avsi dom i Røeggen-saken, har skikkelig med BALLER og virkelig får frem en god og ikke minst rettferdig dom i denne saken.

Lognvik-saken fikk en behandling av høyesterett, som fikk mange til å heve brynet og riste på hodet. Denne dommen virket ikke rettferdig, og er det noe advokater og dommere skal gjøre, så er det å fremme rett og hindre urett.

Røeggen-saken skal behandles for tredje gang i høyesterett, men nå med 11 dommere.

http://www.dinepenger.no/regler/roeeggen-saken-skal-behandles-paa-nytt-i-hoeyesterett/20303541

 

About The Author

0 Comments