Er pressen utsatt for trusler?

For oss som jobber aktivt for at pressen skal hjelpe oss vanlige forbrukere til å bli hørt og sett, samtidig stille kritiske spørsmål om klagesystemet i Norge er godt nok, finner denne artikkelen skrevet av redaktør i Schibsted Media Group, Bernt Olufsen som særdeles aktuell.   Flere presseorgan har fått mange opplysninger og innspill, som faktisk beviser at klagesystemet ikke fungerer etter hensikten.  Spesielt Finansklagenemnda opptrer svært uryddig, og gir ikke den tillit og upartiskhet som den faktisk skal gi.

Er pressen også her presset av finansforetakene, som tross alt har mye penger å bruke til ulike formål?

http://berntolufsen.vg.no/2013/05/10/pressefrihet-under-press/

About The Author

0 Comments