Finansforetak må betale rettsutgifter er bare halv seier.

Dersom sortingspolitikere gjør jobben sin, og virkelig vil verne om rettsikkerheten til forbruker, må Finansklagenemnda skilles totalt fra finansforetakene. Først da, kan vi snakke om rettsikkerhet og et nøytralt og rettferdig klagesystem. At finansforetakene skal bruke 40 mill NOK på en klagenemnd som skal ivareta forbrukerinteresser, og som skal fatte rettferdige uttalelser til forbruker, oppfattes svært negativt og ikke uhildet. At finansnæringen skal lønne de personer som evnt. skal uttale seg mot finansnæringen selv, virker ikke troverdig og har liten om ingen tillit.

Det er myndighetene selv, som skal sørge for og ivareta tilliten mellom kunden og finansmarkedet, og da må myndighetene også følge opp på en troverdig måte. Finansklagenemnda fremstår ikke som forbrukervennlig for oss i Investorgruppen som faktisk har prøvd dette klageorganet.  Vi har mange saker og dokumenter som beviser det!

Hvis dette skal kunne oppfattes rettferdig, kan det være en god ide og se på EU kommisjonens direktivforslag 29.oktober 2011.

Etter kommisjonens forslag skal alle EU-land ha tilbud om løsning av tvister utenfor domstolene i alle typer forbrukersaker, hvor det stilles krav til kompetansen og uavhengigheten til medlemmene i tvisteløsningsorganene.

Hvis dette i lag med at domsutgifter skal betales av finansforetakene,  først da begynner vi å snakke om rettferdighet og forbrukervern.     IKKE FØR!

http://www.dinepenger.no/spare/vil-gi-gratis-rettsak-til-forbrukere/20277060

About The Author

0 Comments