Finansklagenemnda; et høyterskeltilbud.

Disse artikler tilbakeviser politikeres påstand om at Finansklagenemnda er et «lavterskeltilbud».  Finansklagenemnda er tvert imot et «høyterskeltilbud» for å vinne fram med  klagesaker innen finans.

http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel497871.ece

http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/04/10/bare-en-liten-del-far-medhold-i-klager-mot-banker

http://e24.no/lov-og-rett/bare-en-liten-del-faar-medhold-i-klager-mot-banker/22885965

About The Author

0 Comments