Finansklagenemnda fungerer ikke som den skal.

Det mener Elin Gregusson også, og mange flere med henne. Blant annet de av medlemmene i Investorgruppen 2011 som har fått sin klage «behandlet» i denne finansstyrte nemnda, som selv ikke med skriftlig dokumentasjon klarer eller tørr ikke å fatte riktige beslutninger.

Det er faktisk svært bekymringsfullt, at vanlige forbrukere også må kjempe mot klagenemnda, som politikere sier skal være et lavterskeltilbud, gratis og ikke nødvendig med advokatbistand.  Da vet både politikere, Finansklagenemnda og ikke minst vi forbrukere som er kjent med mange saker og historier, så vet vi at et ektepar fra Vestlandet fikk et tilsvar fra Acta ved advokatfirma Schjødt, på hele 210 sider dokumentasjon!!    Da hadde ekteparet holdt på i 4 år med å kjempe for sin rett.

Les innlegget til Elin Gregusson. Hun vet mye om historikken om dette, og så langt er det ingen av de folkevalgte eller personer hverken i Finansklagenemnda , Forbrukerrådet eller regjering / storting  som har imøtegått og tilbakevist hennes påstander.

Da må dette oppfattes som riktig informasjon.    Hvem av dere som leser dette innlegget, vil prøve og imøtegå hennes påstander?

elhttp://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/samfunn/finansklagenemnda-fungerer-ikke-som-den-skal/

About The Author

0 Comments