Finansklagenemnda offentlig finansiert?

Det er positivt at Forbrukerrådet endelig er villig til å se på ordningen med dagens organisering av Finansklagenemnda. Uansett vil dette ikke rokke ved det dårlige og svært ubalanserte arbeidet som er gjort i Finansklagenemnda så langt. Investorgruppen har dokumentert, argumentert og faktisk bevist mye av den lurvete behandling mange av gruppens medlemmer har vært utsatt for.

I mange av sakene  har det også vært enstemmig. Det forteller oss at Forbrukerrådets representanter IKKE har gjort en godt og ærefullt arbeid i mange av sakene som har vært til behandling.  Skal Forbrukerrådet ha noen som helst tillit blant vanlige forbrukere og kunder, MÅ vi forvente noe annet. At innklaget finansforetak evnt. skal dekke rettsutgiftene dersom de ikke vil føye seg etter FinKN sin uttalelse til fordel kunden, hjelper svært lite da mindre enn 2 % får medhold av FinKN.

Nei folkens, her MÅ og SKAL det en skikkelig ryddeaksjon til, skal dette komme på rett kjøl.  Det skal Investorgruppen være en pådriver for å få til.

http://www.dn.no/privatokonomi/article2416278.ece

About The Author

0 Comments