Finansklagenemnda og flyselskapene behandles totalt ulikt.

   Når departementene og Regjeringen skal behandle retningslinjer som skal gjelde, behandles Finansklagenemnda totalt annerledes enn retningslinjene for flyselskapene. Alt forarbeid for FinKN med å lage nye retningslinjer og utforme lovverket, er det nettopp finansforetakene (eierene) som blir tatt med på råd, og hensyntatt.  Vi forbrukere som faktisk er avhengig av et nøytralt og uavhengigt klagesystem, vi blir ikke hensyntatt.   Nei, her skal «bukken fortsatt få spise fra havresekken» .

http://e24.no/naeringsliv/regjeringen-vil-ikke-ha-innblanding-fra-flybransjen/20358029

About The Author

0 Comments