Finansklagenemnda durer videre.

Marte Kjørven har rett i sin kritikk av Finansklagenemnda.  At adm dir. Harald Sverdrup forsvarer nemndas arbeid og uttalelser, er en selvfølge.

Men saken er at mange hundre mennesker i Norges land, som faktisk har prøvd saken sin i FinKN, mener den opptrer partisk og ikke nøytral.

Dette blir ikke bra, før klagesystemet er organisert og driftet av nøytrale personer, som ikke mottar noen godtgjørelser fra de foretak vi retter vår klage mot.   Håper at politikere nå tar ansvar, og rydder opp.

http://www.dn.no/nyheter/2014/09/25/1634/uenige-om-reggeneffekt

 

 

 

About The Author

0 Comments